ČO PONÚKAME

Gele

Patentová kancelária GELE - Ing. Dalibor Gruber vznikla v roku 1992 so sídlom v Košiciach.

Jej účelom bolo a je poskytovať služby v oblasti duševného vlastníctva formou konzultzácií a zastupovania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Našou filozofiou je kvalitné poradenstvo, ktorého výsledkom je registrovaná ochranná známka, patent, vynález alebo autorské právo.

Vieme poradiť v oblasti nekalej súťaže.
Od roku 1996 poskytujeme súdnoznalecký odhad a oceňovanie na nehmotný investičný majetok v rámci celej Slovenskej republiky. Samozrejmosťou je aj právne poradenstvo v týchto oblastiach.

Našou prioritou je spokojnosť klienta.
kolektív kancelárie GELE - Ing. Dalobor Gruber

 
ODBORNOSŤ
DISKRÉTNOSŤ
SKÚSENOSTI